bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

według aktu założycielskiego

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych - PKD 01.04 B
2. gospodarka leśna – PKD 02.01 A
3. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi – PKD 70.32. A
4. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi – PKD 70.32 B
5. wywóz śmieci i odpadów – PKD 90.00 A
6. unieszkodliwianie odpadów – PKD 90.00 B
7. usługi sanitarne i pokrewne – PKD 90.00 C
8. odprowadzenie ścieków – PKD 90.00 D
9. pogrzeby działalności pokrewne – PKD 93.03 Z
10. ochrona przeciwpożarowa – PKD 75.25 Z
11. budowa dróg kołowych i szynowych – PKD 45.23 A
12. pozostała działalność gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 93.05 ZOpublikował: Łukasz Stankiewicz
Publikacja dnia: 24.11.2011
Podpisał: Łukasz Stankiewicz
Dokument z dnia: 18.11.2011
Dokument oglądany razy: 3 997